A.Czasopisma w języku angielskim

 • Kluciński A., Wroński M., Cebulski W., Guzel T., Witkowski B., Makiewicz M., Krajewski A., Słodkowski M. [2019], Surgical repair of the small bowel fistulas - risk factors of complications or fistula recurrence, Medical Science Monitor, zaakceptowane, w druku [IF 1,894]
 • Karpińska-Mizielińska W., Kloc K., Konat G., Smuga T., Witkowski B. [2019], Self-identification of Polish academic economists with schools of economic thought, Acta oeconomica, zaakceptowane, w druku [IF 0,402]
 • Wroński M., Cebulski W., Witkowski B., Guzel T., Karkocha D., Lech G., Słodkowski M. [2019], Surgical management of the grade C pancreatic fistula after pancreatoduodenectomy, HPB, zaakceptowane, w druku [IF 3,131]
 • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B. [2018], The role of banks in CESEE countries: exploring non-standard determinants of economic growth, Post-communist economies, online first [IF 0,541]
 • Staszkiewicz P., Witkowski B. [2018], Failure and insolvency. A proposal for Polish prediction models, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 519, str. 160-172
 • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B. [2018], The role of banks in CESEE countries: exploring non-standard determinants of economic growth, Post-Communist Economies, online first [IF 0,541]
 • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B. [2018], In search of a measure of banking sector distress: empirical study of CESEE banking sectors, Risk Management, 20(3), str. 242-257 [IF 0,481]
 • Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B. [2017], The Application of Hidden Markov Models to the Analysis of Real Convergence, Dynamic Econometric Models, vol. 17, str. 59-80

 • Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P. Witkowski B. [2017], Role of Foreign Capital in Stability of Banking Sectors in CESEE Countries, Finance a úvěr-Czech Journal of Economics and Finance, 67, 2017, no 6, str. 492-511 [IF 0,604]

 • Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B. [2017], Cycle and Income-Level Convergence in the EU Countries: An Identification of Turning Points Based on the Hidden Markov Models, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, No. 47, SGH, str. 18-31

 • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P. Witkowski B. [2017], Financial development and economic growth: the role of foreign-owned banks in CESEE countries, Sustainability, vol 9, no 335, str. 1-25 [IF 1,343] 

 • Wroński M., Cebulski W., Witkowski B., Jankowski M., Kluciński A., Krasnodębski I., Słodkowski M. [2017], Comparison between minimally invasive and open surgical treatment in necrotizing pancreatitis, Journal of Surgical Research, vol. 210, April 2017, str. 22-31 [IF 2,198]

 • Iwanicz-Drozdowska M, Smaga P., Witkowski B. [2016], Financial development. Have communist countries converged?, Transformations in Business and Economics, vol. 15, No 2A (38A), str. 389-414 [IF 0,374]

 • Iwanicz-Drozdowska M, Witkowski B. [2016], Determinants of the credit growth in CESEE countries, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, vol. 41, str. 161-173

 • Iwanicz-Drozdowska M, Smaga P., Witkowski B. [2016], Bank restructuring in the EU: which way to go?, Journal of Policy Modeling, vol. 38, issue 3, str. 572-586 [IF 1,139].

 • Iwanicz-Drozdowska M, Witkowski B. [2016], Determinants of Banks' Performance: the Case of ROE Of G-SIBs in Central, Eastern and South-Eastern Europe, Journal of Management and Business Administration. Central Europe 2016; 24(1), str. 46-63.

 • Próchniak M., Witkowski B. [2016]. On the Use of Panel Stationarity Tests in Convergence Analysis: Empirical Evidence for the EU Countries, Equilibrium, issue 11, vol 1, str. 77-96.

 • Iwanicz-Drozdowska M., Witkowski B. [2016], Credit Growth in Central, Eastern, and South-Eastern Europe: The Case of Foreign Bank Subsidiaries, International Review of Financial Analysis, 01/2016, 43(1), str. 146-158 [IF 0,881].

 • Goczek Ł. Witkowski B. [2016], Determinants of Card Payments, Applied Economics, vol. 48, issue 16, str. 1530-1543 [IF 0,613].

 • Białowolski P., Kuszewski T., Witkowski B. [2015], Bayesian Averaging vs. Dynamic Factor Models for  Forecasting Economic Aggregates with Tendency Survey Data, Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, Vol. 9, 2015-31, str. 1-37 [IF 0,644].

 • Próchniak M., Witkowski B. [2015], Stochastic Convergence of the European Union Countries: A Conditional Approach, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, vol. 39/2015, str. 41-56.

 • Goczek Ł., Witkowski B. [2015], Card Payments in Poland: Determinants and Prospects, Gospodarka Narodowa, vol. 3/2015, str. 159-177.

 • Próchniak M., Witkowski B. [2014], The application of Bayesian model averaging in assessing the impact of the regulatory framework on economic growth, Baltic Journal of Economics, vol. 14, Issue 1-2, str. 159-180 [IF 0,250].

 • Próchniak M., Witkowski B. [2014], Alternative weighting schemes in spatial analysis of GDP per capita convergence, Metody Ilościowe w badaniach ekonomicznych, vol 15, nr 2, str. 198-208

 • Próchniak M., Witkowski B. [2014], On the Stability of Catching Up Process among the Old and New EU Member States: Implications from Bayesian Model Averaging, Eastern European Economics, vol. 52, no. 2, March-April 2014, str. 5-27 [IF 0,380]

 • Próchniak M., Witkowski B. [2014], The legendary 2% convergence parameter: flexible or fixed?, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 34, str. 227-243

 • Białowolski P., Kuszewski T.,Witkowski B. [2014], Bayesian Averaging of Classical Estimates in Forecasting Macroeconomic Indicators with Application of Business Survey Data, Empirica. Journal of European Economics, vol. 41 issue 1, str.
  53-68, [IF 0,160]

 • Próchniak M., Witkowski B. [2013], Real β Convergence of Transition Countries - Robust Approach, Eastern European Economics, vol. 51, no 3, str. 6-26, [IF 0,380]

 • Próchniak M., Witkowski B. [2013], Time Stability of the Beta Convergence among EU Countries: Bayesian Model Averaging Perspective, Economic Modeling, vol. 30, str. 322-333 [IF 0,834]

 • Próchniak M., Witkowski B. [2013], Regulations and Economic Growth: Some Evidence Based on the Bayesian Model Pooling, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, nr 30/2013, str. 139-154

 • Śledziewska K., Witkowski B. [2012], Does Monetary Integration Have an Effect on EU's Trade Change During Economic Crisis?, Ekonomia, vol. 30/2013, str. 45-58

 • Próchniak M., Witkowski B. [2012], Bayesian model averaging in modeling GDP convergence with the use of panel data, Roczniki Naukowe Kolegium Analiz Ekonomicznych, 26/2012, str. 45-60

 • Białowolski P., Kuszewski T., Witkowski B. [2012], Macroeconomic forecasts in Models with Bayesian Averaging of Classical Estimates, Contemporary Economics, vol. 6, issue 1, str. 60-69

 • Witkowski B. [2008], Model of the Number of Losses in Automobile Insurance - Empirical Analysis with Panel Data from Polish Market, Roczniki KAE 18/2008, str. 113-146

B.Czasopisma w języku polskim

 • Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B. [2018], Przydatność ukrytych modeli Markowa do oceny podobieństwa krajów w zakresie synchronizacji wahań cyklicznych i wyrównywania się poziomów dochodu, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych 53/2018, str. 77-96

 • Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B. [2018], Przydatność ukrytych modeli Markowa do oceny podobieństwa krajów w zakresie synchronizacji wahań cyklicznych i wyrównywania się poziomów dochodu, Prace i Materiały Instytut Rozwoju Gospodarcego, w druku

 • Bernardelli M., Próchniak M., Witkowski B. [2017], Konwergencja dochodowa: mocne i słabe strony istniejących podejść, Kwartalnik KES Studia i Prace, nr 3(31)/2017, str. 71-86

 • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P. Witkowski B. [2017], Rola kapitału zagranicznego w sektorze bankowym dla stabilności finansowej i rozwoju gospodarczego krajów postkomunistycznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia, vol. 51, 2017, str. 129-137

 • Goczek Ł., Witkowski B.[2015], Analiza czynników wpływających na liczbę transakcji kartami, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, vol. 39/2015, str.199-212

 • Próchniak M., Witkowski B. [2013], Odporność wpływu czynników instytucjonalnych w modelach wzrostu gospodarczego,      Zarządzanie i Finanse, nr 3, cz. 2, str. 225-243

 • Białowolski P., Kuszewski T., Witkowski B. [2013], Bayesowskie uśrednianie klasycznych oszacowań w prognozowaniu wskaźników makroekonomicznych z użyciem danych z testów koniunktury, w: Badania koniunktury - zwierciadło gospodarki. Część II, ed. K. Walczyk, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 91, str. 121-144

 • Śledziewska K., Witkowski B. [2012], Światowy kryzys gospodarczy a handel międzynarodowy, Ekonomista, nr 4/2012, str. 427-448 [IF 0,141]

 • Śledziewska K., Witkowski B. [2012], Kryzys 2009 a handel światowy, Roczniki Naukowe Kolegium Analiz Ekonomicznych,     27/2012, str. 71-85

 • Sławińska K., Witkowski B. [2012], Wykorzystanie uśrednionych modeli bayesowskich do badania czynników wpływających na  poziom nierówności dochodowych w wybranej grupie krajów, Roczniki Naukowe Kolegium Analiz Ekonomicznych, 27/2012, str. 131-144

 • Próchniak M., Witkowski B. [2012], Konwergencja gospodarcza typu β w świetle bayesowskiego uśredniania oszacowań, Bank i Kredyt, vol. 43, nr 2 (2012), str. 25-58

 • Białowolski P., Kuszewski T., Witkowski B. [2011], Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych z użyciem danych z testów koniunktury, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, nr 4/8, str. 49-64

 • Śledziewska K., Witkowski B. [2011], Efekt domina a wspólna polityka handlowa Unii Europejskiej, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 87/2011, str. 197-219

 • Kowalczyk B., Witkowski B. [2011], O wpływie metod ważenia na własności szeregów czasowych statystyk bilansowych IRG, Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, nr 87/2011, str. 65-86

 • Witkowski B. [2010], Asymetria informacyjna na polskim rynku ubezpieczeń komunikacyjnych, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH 21/2010, p. 207-222

 • Białowolski P., Kuszewski T., Witkowski B. [2010], Prognozy kombinowane wskaźników makroekonomicznych z użyciem     danych z testów koniunktury, Współczesna Ekonomia 4(16)/2010, str. 41-58

 • Witkowska E., Witkowski B. [2010], Zastosowanie metod analizy danych panelowych w psychologicznych badaniach podłużnych na przykładzie oceny dynamiki uwarunkowań objawów PTSD, Psychologia Etologia Genetyka 22/2010, str. 63-77

 • Witkowska E., Witkowski B. [2007], Studia rodzinne w genetyce zachowania: problemy z konstrukcją i estymacją modeli, Psychologia, Etologia, Genetyka, no 15/2007, str. 111-123

 • Próchniak M., Witkowski B. [2006], Modelowanie ścieżek realnej konwergencji w skali międzynarodowej, Gospodarka Narodowa, no 10/2006, str. 1-32

 • Witkowski B. [2005], Estymacja rozkładów szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych z wykorzystaniem danych panelowych w warunkach występowania łaknienia zniżek, Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH, 14/2005, str. 103-128

 • Cieślik B., Witkowski B. [2002], Model popytu na ubezpieczenia w Polsce, Wiadomości ubezpieczeniowe nr 5/6  str. 49-51 i 7/8 str. 43-51(2002)

C.Książki/Rozdziały w książkach

 • Bongini P., Iwanicz-Drozdowska M., Smaga P., Witkowski B. [2018], Foreign-Owned Banks: The Role of Ownership in Post-Communist European Countries, Palgrave MacMillan UK

 • Staszkiewicz P., Witkowski B. [2018], Failure Models for Insolvency and BankruptcyContemporary Trends and Challenges in Finance. Proceedings from the 3rd Wroclaw International Conference in Finance, Springer International Publishing

 • Próchniak M., Witkowski B. [2016], Konwergencja dochodowa typu beta w ujęciu teoretycznym i empirycznym, OW SGH, Warszawa

 • Iwanicz-Drozdowska M., Kerlin J., Malinowska-Misiąg E., Smaga P., Witkowski B., Nowak A., Kozłowska A., Wiśniewski P. [2016], European Bank Restructuring During the Global Financial Crisis, Palgrave Macmillan, Houndmills/New York

 • Iwanicz-Drozdowska M., Kerlin J. Malinowska-Misiąg E., Smaga P. [2015], Restrukturyzacja Banków w Unii Europejskiej w Czasie Globalnego Kryzysu Finansowego, red. M. Iwanicz-Drozdowska, OW SGH, Warszawa

 • Bazyl M., Gruszczyński M., Książek M., Mysliwski M., Owczarczuk M., Palczynska M., Przekop D., Sławińska K., Szulc A., Wisniowski A., Witkowski B., Zając T., Zwierzchowski J. [2015], Zbiór zadań z mikroekonometrii. Modele i metody analizy danych indywidualnych, red. M. Gruszczyński, D. Przekop, Wolters Kluwer, Warszawa

 • Witkowski B. [2014], Spatially weighted model of β-convergence with eurozone-corrected weights w:  Perspektywy i wyzwania Integracji Europejskiej, red. K.Opolski, J. Górski, str. 47-56, WNE UW, Warszawa

 • Goczek Ł., Witkowski B. [2014], The impact of common currency on card payments w:  Perspektywy i wyzwania Integracji Europejskiej, red. K.Opolski, J. Górski, str. 133-144, WNE UW, Warszawa

 • Próchniak M., Witkowski B. [2014], Unstable convergence or regional convergence clubs? New evidence from panel data w: The Public Sector - Taxation - Spending - Decision making, red. P. van der Hoek, str. 22-60, Forum for Economists International, Papendrecht Netherlands

 • Witkowski B. [2013], Odporność w przestrzennych modelach konwergencji dla danych panelowych w: Rola Informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, tom II, red. Z. Zieliński, str. 65-75, Wydawnictwo WSH, Kielce

 • Śledziewska K., Witkowski B. [2012], Eurozone and Trade in Goods, w: Perspektywy integracji ekonomicznej i walutowej w gospodarce światowej. Dokąd zmierza strefa euro?, red. K. Opolski, J. Górski, str. 267-278, WNE UW, Warszawa

 • Witkowski B. [2012], Modele danych panelowych; rozdział 8 w: Mikroekonometria. Modele i metody analizy danych indywidualnych, wyd. 2., red. M.Gruszczyński, str. 267-308, Wolters Kluwer, Warszawa

 • Witkowski B. [2008], Estymacja rozkładów szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych z wykorzystaniem danych panelowych w warunkach występowania łaknienia zniżek, w:  Modelowanie Matematyczno-Statystyczne w Ubezpieczeniach, red. P. Chrzan, str. 97-106, Katowice

 • Witkowski B. [2007], Can R&D expenditures be found a growth factor in the new EU countries?,  w: Knowledge and innovation processes in Central and East European economies, red. K. Piech, The Knowledge and Innovation Institute, Warszawa

 • Witkowski B. [2007], Expenditures on innovation and their influence on competitive position in the market: empirical evidence in Polish market, w: Achieving Competitiveness through Innovations. A challenge for Poland and other new EU member states, red. W. Filho, M. Weresa, Peter Lang, Frankfurt a/Main

 • Witkowski B. [2007], The role of foreign direct investment in shaping Poland's competitiveness oraz Methodology of the impact assessment, w: Poland; Competitiveness Report 2007, red. M. Weresa, IGŚ SGH, Warszawa

 • Witkowski B., Weresa M. [2006], Innovation and competitiveness: An industry perspective, w: Poland; Competitiveness Report 2006, red. M. Weresa, IGŚ SGH, Warszawa

 • Kowalczyk B., Witkowski B. [2006], O wykorzystaniu różnych metod doboru próby do szacowania szkodowości w ubezpieczeniach komunikacyjnych, w: Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, red. A. Orłowski, SGGW, Warszawa

D.Tłumaczenia

 • Statystyka w zarządzaniu [Business Statistics], A. Aczel, redactor naukowy przekładu, współtłumacz, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2017

 • Biznes. Słownik pojęć ekonomicznych, part 1 & 2, co-translator of the "Statistics" part, co-author: E. Witkowska,     Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2007

 • Ekonometria, G. S. Maddala, translator; co-translators: M. Gruszczyński, E. Tomczyk, self commitment: 49%, PWN, Warszawa, 2006 

E.Working papers (w ramach serii)

 • Czerniak A., Witkowski B. [2016], Model wczesnego ostrzegania przed bańkami cenowymi na rynku mieszkaniowym, Materiały i Studia, NBP, nr 328/2016

 • Próchniak M., Witkowski B. [2015], On the Use of Panel Stationarity Tests in Convergence Analysis: Empirical Evidence for the EU Countries, Institute of Economic Research (Instytut Badań Gospodarczych) working paper 90/2015

 • Goczek Ł., Witkowski B. [2014], Determinants of non-cash payments, National Bank of Poland Working Papers, No. 196

 • Białowolski P., Kuszewski T., Witkowski B. [2014], Dynamic factor models & Bayesian averaging of classical estimates in forecasting macroeconomic indicators with application of survey data, National Bank of Poland Working Papers, No. 191

 • Richter K., Witkowski B. [2014], Does Growth Generate Jobs in Eastern Europe and Central Asia? (January 1, 2014), World Bank Policy Research Working Paper No. 6759

 • Próchniak M., Witkowski B. [2013], The analysis of the impact of regulatory environment on the pace of economic growth of the world countries according to the Bayesian Model Averaging, National Bank of Poland Working Papers, No. 165

 • Czarny E., Folfas P., Śledziewska K., Witkowski B. [2013], Wpływ integracji monetarnej na wymianę towarową w warunkach kryzysu gospodarczego, Materiały i Studia NBP, nr 300

 • Próchniak M., Witkowski B. [2012], Real economic convergence and the impact of monetary policy on economic growth of the EU countries: The analysis of time stability and the identification of major turning points based on the Bayesian methods, National Bank of Poland Working Papers, No. 137

Kontakt

Bartosz Witkowski
Instytut Ekonometrii SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode