Bartosz Witkowski

ur. 11.01.1978, żonaty, dwóch synów, córka

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych (2015), dyscyplina: Ekonomia, Metody ekonometrii panelowej i bayesowskiego usredniania oszacowań w analizach makroekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem konwergencji, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Doktor Nauk Ekonomicznych (2008), specjalność: Ekonometria, Ekonometryczna analiza źródeł zróżnicowania częstości szkód w portfelu ubezpieczeń komunikacyjnych na podstawie danych panelowych, Kolegium Analiz Ekonomicznych, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Mgr (2001), Szkoła Główna Handlowa, Kierunek: Metody Ilościowe I Systemy Informacyjne, dyplom z wyróżnieniem.

Doświadczenie zawodowe

 2016+ Profesor nadzwyczajny w Instytucie Ekonometrii, Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH; kierownik Zakładu Metod Probabilistycznych.

2016-2020: Dziekan Studium Licencjackiego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

2010+: Polska Akademia Nauk, podyplomowe studia "Praktyczne Metody Statystyczne", wykładowca; program Doctor of Business Administration, wykładowca.

2009-2016: Szkoła Główna Handlowa, adiunkt w Instytucie Ekonometrii; wykłady: "Ekonometria", "Ekonometria Panelowa", "Analiza Danych w STATA", "Mikroekonometria", "Ekonometria Stosowana".

2003+: Szkolenia dla: Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Ministerstwa Pracy, Narodowego Banku Polskiego, Instytutu  Onkologii, Banku Światowego, Instytucji rynku mediowego, Poczty Polskiej, Slovak Institute for Fiscal Studies, banków komercyjnych na tematy takie jak: Ekonometria, Ekonometria danych panelowych, Mikroekonometria, Statystyka, Analiza danych z pakietem Stata, Wprowadzenie do Matlaba, Prognozowanie, Credit scoring.

2004-2005: Politechnika Warszawska, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, wykłady "Analiza szeregów czasowych" i "Modelowanie Ekonometryczne".

2001-2008: Szkoła Główna Handlowa, asystent w Instytucie Ekonometrii; wykłady "Ekonometria Panelowa", "Analiza Danych w STATA", "Rozkłady Szkód"; ćwiczenia: "Ekonometria", "Reasekuracja".

Praca recenzencka dla:

Journal of Forecasting, Computational Statistics; Narodowe Centrum Nauki (recenzent); Economic Systems; Economic Modelling; Emerging Markets, Finance and Trade; Journal of Banking and Financial Economics; British Journal of Economics, Management & Trade; Asian Journal of Agricultural Extension, Economics and Sociology; Ekonomista; Bank i Kredyt; Gospodarka Narodowa; Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics; Przegląd Statystyczny; International Journal of Management and Economics; Research in Economics and Business: Central and Eastern Europe; Contemporary Economics; Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych; Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych; Equilibrium; Studia Ekonomiczne; Zarządzanie i Finanse

 

Komitety redakcyjne i redakcje:

Research in Applied Economics - członek Komitetu Redakcyjnego

Econometric Research in finance (ERFIN) - członek Komitetu Redakcyjnego (founding members)

Expert Journal of Business nad Management - członek Komitetu Redakcyjnego

Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych - redaktor naukowy zeszytów 26/2012, 27/2012, 30/2013, 34/2014, 39/2015, 41/2016, 47/2017, 53/2018

Hobby:

Brydż sportowy, łamigłówki, jazz, podróże

Kontakt

Bartosz Witkowski
Instytut Ekonometrii SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode