Bartosz Witkowski


Kierownik Zakładu Metod Probabilistycznych

Instytut Ekonometrii

Kolegium Analiz Ekonomicznych

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

ul. Madalińskiego 6/8, pokój 209

mail: bwitko(at)sgh.waw.pl

Kontakt

Bartosz Witkowski
Instytut Ekonometrii SGH
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

© 2014 Wszystkie prawa zastrzeżone.

Załóż własną stronę internetową za darmoWebnode